DALŠÍ AKTIVITY PRO DĚTI A PRO CELÉ RODINY

Klub Pecínek již tradičně pořádá výlety pro veřejnost - viz např. » fotografie z výletu Na Hořické sochy

Dále zveme veřejnost na Zpívání s Pecínkem v knihovně - např » Jarní zpívání.

V letošním roce jsme ve spolupráci se spolkem » FURT VENKU!! a » sborem ČCE ve Dvoře Králové začali pořádat Tvořivé podvečery pro rodiče s dětmi.

Dále nabízíme "DEN V PECÍNKU" - pro rodiče, kteří si přejí posílat své dítě do domácí školky jednou týdně.

Připravuje se Den pro matky s dětmi.

Domácí školka PECÍNEK