PEDAGOGICKÁ KONCEPCE

V domácí školce Pecínek prožívají děti

každodenní radost z kamarádství i každodenní úsilí o řešení problémů.

Kombinuji prvky moderní a lesní pedagogiky

(Waldorf, Montessori, Cornell, Respektovat a být respektován, Volná hra …)

Rozvíjíme fantazii i motoriku; zodpovědnost; soucit i sebevyjádření.

Učíme se orientaci ve světě přírody i ve světě dospělých.

Ve volnosti a nenápadně... v přirozené harmonii

___________________________________________________________

ҩ častý pobyt v lese a radostný pohyb ҩ

ҩ Hravé začátky samostatnosti, respektu a spolupráce ҩ

ҩ Hudba, čtení, výtvarné aktivity, vyprávění... ҩ

ҩ Zkušenost získaná činností ҩ

ҩ Respekt k individualitě a potřebám dítěte ҩ

___________________________________________________________

Mají jiskřičky v očích a energii za deset.

Jsou bezprostřední a vnímají svět kamenů, stromů i skřítků.

Zrcadlí všechno, co do nich vložíme.

Mapují si hranice vlastní identity a příslušnosti ke skupině.

S vervou se chystají na úžasné dobrodružství jménem Život...

___________________________________________________________

» Více v oddílu „pedagogická odbornost“